Turáni Egyistenhívők

Hírek       Bemutatkozás       Iratok       Kapcsolat


Turáni Egyistenhívők
A Turáni Egyistenhívők törtéénete

Az egyházat 1930-ban alapították Virasztó Koppány és Dr. Bencsi Zoltán táltosok. 1934-re az egyháznak több, mint 10.000 tagja volt, így megépülhetett a Koppány-torony, az óbudai Arany-hegyen. Itt végezték a szertartásokat és rendezték az

összejöveteleket és még az Országházban is többször szó esett róluk. 1934-ben alapították a Turáni Roham című folyóiratot, 

amely az egyház hivatalos lapja volt 1939-ig, ugyanezen évben pedig elindult a Turáni Értesítő.Koppány-torony 1934 - Turáni EgyistenhívőkVirasztó Koppány táltos sok évet ült börtönben a hite miatt, ugyanis a Horthy-rendszer igyekezett őt kivonni a forgalomból.

Így hát minden alkalmat megragadtak arra, hogy Virasztó táltost börtönbe zárják. 

Majd Virasztó táltos a Nyilaskeresztes Párt tagja lett és Orosházán rohamcsapatot szervezett. 1937-ben hét havi

börtönre ítélték, mert rohamcsapata ólombotokkal és revolverekkel felfegyverkezve Budapestre akart vonulni, hogy

átvegyék a hatalmat. Sajnos a Horthy-féle titkosrendőrség lecsapott rájuk, így megakadályozva a hatalomátvételt. Majd

Virasztó táltos megszakította kapcsolatát a Nyilaskeresztes Párttal, mert a nyilaskeresztesek keresztények voltak, Virasztó

táltos pedig keresztény-ellenes. Ezen kérdés megosztotta a turanistákat, ugyanis Viraág Béla, a Budai Napló (1914) turanista

folyóirat szerkesztője, Magyar Adorján, a Turáni Roham egyik írója, továbbá Zajti Ferenc turanista és Röck Gyula,

egységesen vallották, hogy Jézus turáni fajú volt és a turáni népek között tanított. Szálasi szerint Jézus gondváni volt.

Ellenben mások, így Dr. Bencsi Zoltán, Virasztó Koppány és Dr. Nagy Elek is kritikusak voltak a kereszténységgel szemben.

Az egyházat 1940-ben az akkori belügyminiszter egy rendelettel betiltotta, ám ettől az egyház egészen Budapest elestéig

létezett. Az egyháztagok közül sokakat a Gulágra vittek, mások külföldre menekültek a zsidó-bolsevik terror elől, ám egy

1957-es újságcikk szerint Virasztó Mihály, orosházi lakosnál olyan lőfegyvert találtak, amelyet a forradalom idején osztottak

ki a polgári lakosságnak. Ez bizonyítja, hogy Virasztó táltos egy 56-os hős. Majd különböző orosházi folyóiratokban találunk

apróhirdetéseket, ahol Virasztó Mihály elektroműszerész földet, terményt ad bérbe. Vagyis Virasztó táltos még a 70-es

években is élt. Az Orosházi Anyakönyvi Hírek között található, hogy 1950-ben Virasztó Mihály házasságot kötött Zatykó

Juliannával. Az emigrációban lévő magyarok között számos turanista volt, akik folyóiratokat hoztak létre, illetve könyveket

írtak. Így 1973-ban az Kaliforniában hozták létre szervezetileg az Ősmagyar Egyházat, amely a Kárpát-medencében több,

mint 1000 éve létezik, hisz Atila és Buda hunjainak és az őket megelőző szkítáknak is ez volt a vallásuk. A krónikás

hagyományunk szerint a magyarok első királya Atila volt. A mi szent irataink főként a középkori magyar krónikák, illetve a

16. századtól a 19. század végéig tartó időszak muzeális könyvei. 

Így a Turáni Egyistenhívők fő vallási tétele az, hogy Egy az Isten, a Magyarok Istene, a választott faj pedig nem a szemita,

hanem a turáni. A szemiták Jáhvét szolgálják, mi turániak pedig a Jóstent. Az Ősmagyar Egyház 1999 óta Magyarországon is

bejegyzett, nyilvántartott egyház volt, ám 2014-től az új egyháztörvény jogállását vallási szervezetre módosította. Így jelenleg

a Turáni Egyistenhívők sem működhet egyházként, csupán vallási szervezetként. Ám mi a hagyaték őrzői és ápolói vagyunk,

nem hagyjuk veszni se a nemzetet, se a hazát!


Él a Magyarok Istene, ne tisztelj mást rajta kívül!Él a Magyarok Istene - Turáni Egyistenhívők

© 2020 Turáni Egyistenhívők
info@turani.hu

Minden jog fenntartva!